حمام قجر یا موزه مردم شناسی قزوین کجاست؟

حمام-قجر

حمام قجر یا موزه مردم شناسی قزوین اسمی که برام آشناست و راوی روزهاییه که قزوین، میزبان من بود. چه روزهایی که از گذر روبرویی حمام قجر خودمو به سعدالسلطنه میرسوندم. حمام تو معماری ایرانی حرف های زیادی برای گفتن داره. مکانی که نه فقط برای استحمام که برای تعالی روح انسان ساخته میشده. معماری بی نظیر، تزئینات زیبا، بخش های تودر تو، که هرکدوم برای یک کاربری و با فلسفه خاص خودش ساخته شده.

حمام، فضایی بوده برای نظافت، برای تفریح و رفع خستگی، برای درمان بعضی از ناخوشی های سطحی. مکانی برای دید و بازدید و معاشرت با آدم ها. که حتی گاهی مراسم های عقد رو هم به خودش میدیده.

اگر همه این ویژگی ها براتون جالب باشه، حمام قجر قزوین جاییه که میتونید ضمن بازدید از یکی از قشنگ ترین جاذبه های گردشگری قزوین که به موزه مردم شناسی هم معروفه، باهاش آشنا بشید.

Zara

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.