قزوین

جاهای دیدنی قزوینجاهای دیدنی قزوین حمام-قجر

حمام قجر یا موزه مردم شناسی قزوین کجاست؟

حمام قجر یا موزه مردم شناسی قزوین اسمی که برام آشناست و راوی روزهاییه که قزوین، میزبان من بود. چه روزهایی که از گذر روبرویی حمام قجر خودمو به سعدالسلطنه…

آب-انبار-حکیم

آب انبار حکیم قزوین و کارگاه ساز استاد سیف الله شکری

قزوین جاهای دیدنی زیادی دارد. برای بازدید از این جاذبه ها طبیعتا به بیشتر از یک روز زمان نیاز دارید. برای مثال می توانید یک روز را به بازدید از آب انبارها اختصاص دهید. مثلا آب انبار حکیم قزوین که در این مطلب مفصلا معرفی کرده ایم.