کاشان

حمام-سلطان-امیر-احمد-کاشان

حمام سلطان امیر احمد کاشان

اگر حرف مرا مبنی بر اغراق نگذارید، حمام سلطان امیر احمد کاشان یکی از زیباترین حمام های تاریخی ایران است. بله میدانیم که آئین حمام و استحمام در ایران باستان…