خراسان رضوی

کاروانسرای رباط شرف، جادو با آجرها!

من علاقه زیادی به کاروانسراهای ایرانی دارم. اصلا فکر کردن به معماری کاروانسرا در کویر که به مسافرهایی که روزها و ماه‌ها تو راه بودن تا به یک آبادی برسن،…